Asunnottomuustoimijoiden eurooppalainen kattojärjestö FEANTSA (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless) on kampanjoinut europarlamentin nykyisille ja tuleville edustajille, jotta he allekirjoittaisivat lupauksen #StandUpForHomelessPeople asunnottomuuden poistamiseksi Euroopassa.

Euroopassa on arviolta yli 700 000 asunnotonta, jotka nukkuvat ulkona tai ensisuojissa. Luku on noussut kymmenessä vuodessa 70 prosenttia.
ARA:n viimeisimmän asunnottomuustilaston mukaan vuonna 2018 Suomessa oli 5 482 asunnotonta. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta Vailla vakinaista asuntoa ry:n omien havaintojen mukaan heikoimmassa asemassa olevien tilanne on ainakin pääkaupunkiseudulla huonontunut entisestään ja osittain tai kokonaan kadulla yöpyvien asunnottomien määrä vaikuttaisi lisääntyneen yhdistyksen matalan kynnyksen palvelupisteiden kävijämäärien mukaan.

Periaatteessa asunnottomuus voitaisiin poistaa Suomessa kahden hallituskauden aikana, mutta se onnistuu vain pitkäjänteisellä työllä. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on lisättävä, kunnille on tarjottava mahdollisuuksia näiden asuntojen rakentamiseen ja kuntia on sitoutettava asunnottomuustyöhön.
Erityisesti pääkaupunkiseudulla asunnottomien palvelut pitäisi saada toiminaan tarkoituksenmukaisemmin. Hätämajoitustiloissa on ahdasta ja jono tuettuihin asuntoihin on kohtuuttoman pitkä. Tuetusta asumisesta siirtyminen itsenäiseen asumiseen viivästyy, koska kohtuuhintaisista asunnoista on pula. Tämä pitkittää asunnottomuutta myös niiden vailla vakinaista asuntoa olevilla, jotka eivät tarvitse tukea asumiseen. Myös asumiseen liittyvien taitojen tukeminen asumisneuvontatyöllä on erityisen tärkeää asunnottomuuden ennaltaehkäisemisessä.

– Toivottavasti Suomen hallitusneuvotteluissa päädytään valitsemaan uusi asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma, johon varataan riittävä määrä resursseja, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

– Eurooppalaisella tasolla Suomi voi näyttää esimerkkiä Asunto ensin -periaatteen toiminnallaan. Tässä on uusille europarlamentin edustajille ja Suomen hallitusneuvottelijoille näytön paikka. Kaipaamme konkreettisia tekoja, jotta asunnottomuus saataisiin vähenemään ja lopulta kokonaan poistettua niin Suomessa kuin Euroopassa. Se on mahdollista, jos vain tahtoa löytyy, Tiivola jatkaa.

FEANTSA:n vetoomus on nähtävillä tästä linkistä. 

Kaudella 2014-2019 olevista Suomen europarlamenttiedustajista kukaan ei ollut allekirjoittanut FEANTSA:n vetoomusta. Toivomme, että uudet edustajat ottaisivat asunnottomuuden poistamisen asiakseen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola(at)vvary.fi

Tiedottaja
Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa.

http://vvary.fi/