Olemme huolestuneina panneet merkille hallituspuolueiden jäsenten kommentteja, joissa viitataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toistavan kannanotoissaan ja ulostuloissaan oppositiopuolueiden narratiivia. Johtuuko kyseinen tulkinta siitä, että oppositiopuolueet ovat osoittaneet julkisesti tukensa järjestökentän huolenosoituksille istuvan hallituksen leikkauspolitiikasta?
Tällainen toiminta tuntuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijuutta mitätöivältä ja herättää epäilyksen, ymmärretäänkö hallituspuolueissa järjestöjen suoran auttamistyön arvo kansakunnan hyvinvoinnin edistämisessä. 

Vuonna 2023 Vva ry:n matalan kynnyksen toimintoihin hakeutui 6 644 henkilöä, vaikuttamis- ja edunvalvontatyömme tavoitti 11 259 ihmistä, kokemusasiantuntijatoimintaamme osallistui 2 876 eri ihmistä ja järjestön omassa ja yhteistyöhankkeessa tavoitettiin yhteensä 2 711 henkilöä.  Vuositasolla olemme kohdanneet 23 490 ihmistä.

Asiantuntijuutemme pohjautuu ruohojuuritasolla tehtävään kohtaamistyöhön, jossa todistamme asunnottomuutta kokevien ja häätö- tai asunnottomuusriskin alla elävien ihmisten arkitodellisuutta, näemme rakenteellisten muutosten ja poliittisten päätösten, kuten leikkausten ja palvelujen alasajon suorat vaikutukset kunkin ihmisen elämään. Kannanottomme perustuvat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen, palvelutuottajien, kuntien ja hyvinvointialueiden sekä valtion kanssa pitkäjänteisen yhteistyön kautta tehtäviin havaintoihin ja selvityksiin.  

Huolemme muun muassa häätöjen ja asunnottomuuden, köyhyyden, eriarvoisuuden ja yhteiskunnan polarisoitumisen kasvusta kuluvan hallituskauden aikana on faktapohjasta, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja perusteltavissa riippumatta hallituksen puoluekokoonpanosta.  

Hallituspuolueiden jäsenten kommenttien rinnalla myös sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat leikkaukset kielivät siitä, ettei järjestöjen tuloksellista ja vaikuttavaa työtä tunnisteta hyvinvointivaltiota vahvistavana asiantuntijatyönä. Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä nähdään, että järjestöjen käytännön työn havainnot, tutkimus- ja selvitystyö on tärkeää huomioida päätöksenteossa ja pitkäjänteisen sektorirajoja ylittävän yhteistyön myötä syntyneet keinot eri väestöryhmien hyvinvoinnin yläpitämiseksi ja edistämiseksi tulisi ottaa käyttöön.   

Vva ry on ottanut julkisesti kantaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta ennen, nyt ja jatkaa toimintaansa edunvalvontajärjestönä tulevaisuudessakin.  

Vlada Petrovskaja
Kirjoittaja on Vva ry:n järjestösuunnittelija ja hankepäällikkö 

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on asunnottomuutta kokevien itsensä vuonna 1986 perustama puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana. Järjestön toiminnassa on yhä mittava joukko ihmisiä, joilla itsellään on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä. Vva ry:llä kokemusasiantuntijuus läpileikkaa koko järjestön vertaistyöntekijöistä ja mentoreista hallitustyöskentelyyn.