Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen yökeskuksen kävijämäärät ovat nousseet 13 prosenttia eivätkä järjestön resurssit riitä tarvitsevien auttamiseen. Samaan aikaan kaupungin asunnottomien palvelut ovat tukossa ja jonot hälyttävän pitkiä. Uusimpien asunnottomuustilastojen kehitys ei kerro todellisuudesta vaan perustuu laskentatavan muutokseen.

Vailla vakinaista asuntoa ry ilmaisee huolensa pääkaupunkiseudun asunnottomuustilanteen puolesta. Yhdistyksen matalan kynnyksen pisteiden kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2017 alkaen, kasvua Yökeskus Kalkkersin kävijöissä on edellisestä talvikaudesta 13 prosenttia*. Lisäksi päiväkeskus Vepa pullistelee liitoksistaan ja asunnonhaussa auttava asumisneuvonta on ruuhkautunut.

– Nuoria ja kolmekymppisiä on kadulla jatkuvasti enemmän. Monilla on lastensuojelutausta ja vakavia mielenterveys- tai päihdeongelmia. He tarvitsisivat kokonaisvaltaista tukea. Resurssien puutteessa me kamppailemme sen kanssa, että saamme ylipäätään kaikki mahtumaan sisään, kuvailee Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vva ry:n yökeskus Kalkkers on talvikaudella aukioleva kriisipiste vailla suojaa oleville. Hätämajoitustilojen ahtauden ja rajausten vuoksi Kalkkersiin tullaan myös viettämään yötä – penkillä torkkuen

– Uudet hätämajoitustilat ovat helpottaneet paperittomien ja osan EU-alueelta tulevista asunnottomista tilannetta. Uusia väliinputoajaryhmiä ovat ulkopaikkakuntalaiset sekä osa EU-maiden kansalaisista. Yhdenvertaisuuden periaate ei toteudu, mikäli taas uusia ryhmiä suljetaan henkeä ja terveyttä turvaavien palveluiden ulkopuolelle, kommentoi Tiivola.

Resurssien tiukkuus ei koske vain Vva ry:tä. Koko Helsingin asunnottomien palvelujärjestelmä on tukossa: hätämajoituksessa on ahdasta ja jono tuettuihin asuntoihin on kohtuuttoman pitkä. Tuetusta asumisesta siirtyminen itsenäiseen asumiseen viivästyy, koska kohtuuhintaisista asunnoista on huutava pula. Tämä pitkittää asunnottomuutta myös niiden vailla vakinaista asuntoa olevilla, jotka eivät tarvitse tukea asumiseen.

– Toivomme, että tuleva eduskunta ottaa haasteen vastaan: tukee kohtuuhintaista asuntorakentamista ja tarjoaa kunnille mahdollisuuksia asuntojen rakentamiseen. Helsingin alueen tulee toimia yhä kunnianhimoisemmin sen puolesta, että asunnottomien palvelut saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, sanoo Tiivola.

ARAn tänään julkaisemien tilastojen valossa asunnottomuus näyttää vähentyneen Helsingissä. Vva ry muistuttaa, että muutos johtuu laskentatavan muutoksesta eikä sen perusteella voida päätellä mitään

– Toivomme olevamme väärässä, mutta meidän havaintomme viittaavat pikemminkin asunnottomuuden lisääntymiseen. Joka tapauksessa tilanne osittain tai kokonaan kadulla yöpyvien asunnottomien ihmisten osalta on huolestuttava ja siihen tulisi reagoida välittömästi, päättää Tiivola.

*Yökeskus Kalkkers on avoinna vain talvikaudella. Vertailukuukausina on käytetty marraskuu 2017 – helmikuu 2018, verrattuna marraskuu 2018 – helmikuu 2019.