Vailla vakinaista asuntoa ry menettää toimitilansa Helsingin Sörnäisissä maaliskuun lopussa. Tieto vuokrasopimuksen päättymisestä saatiin joulukuun toisella viikolla. Asunnottomien itsensä perustamalla edunvalvontajärjestöllä ei ole tässä vaiheessa mitään tietoa, mistä uudet tilat toiminnalle löydetään.

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on toiminut miltei koko olemassaoloaikansa Helsingin Sörnäisissä, Kinaporin kulmilla. Vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama edunvalvontajärjestö joutuu nyt etsimään pikaisesti uusia tiloja toiminnalleen. Nykyinen toimisto ja asunnottomille tarkoitetut matalan kynnyksen kohtaamispaikat: vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepa ja yökeskus Kalkkers sijaitsevat Kinaporinkadun ja Hämeentien kulmassa. Kiinteistössä alkavat mittavat remontit, joiden vuoksi Vva ry:n nykyinen vuokrasopimus irtisanottiin. Järjestö ehti olla nykyisissä tiloissa vain vuoden. Viime huhtikuussa iloittiin vielä uusiin, suurempiin tiloihin pääsystä ja ne mahdollistivat asunnottomille tarkoitettujen palveluiden jatkamisen koronatilanteesta huolimatta. Nyt Vva ry:llä ei ole mitään tietoa, mistä uudet tilat toiminnalle löydettäisiin.

– Erityisesti Vepassa ja Kalkkersissa tapahtuvan kohtaamistyömme kannalta Sörnäisten kaltainen keskeinen sijainti on ollut tärkeä. Apua ja tukea pitää olla siellä, missä asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin liikkuvat ja oleilevat, Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola sanoo.

– Asunnottomien palveluiden vieminen jonnekin joutomaille ei kerro hyvää yhteiskunnasta. Ongelmiksi koettujen ilmiöiden kohdalla ei voida enää nykypäivänä soveltaa ajatusta ”poissa silmistä, poissa mielistä”, Tiivola jatkaa.

Vepa ja Kalkkers ovat kadulla olevien asunnottomien suojapaikkoja, joissa voi levähtää lämpimässä, saada maksutta lämmintä ruokaa, päästä pesulle, saada hygieniatuotteita ja puhtaita vaatteita. Molemmista paikoista saa myös apua asioidensa hoitamiseen ja pääsyn asumisneuvojan tai maahanmuuttajatyön asiantuntijan luo, jotka auttavat kävijää löytämään sen hetkiseen elämäntilanteeseen sopivan asumismuodon. Katutasossa olevaan paikkaan on helppo tulla sisään vaikeassakin elämäntilanteessa.

Koronatilanteen vuoksi monia asunnottomien palveluita on suljettu tai ainakin kävijämääriä rajoitettu. Viime keväänä Vepa oli pääkaupunkiseudulla ainoana päiväkeskuksena auki pahimpanakin korona-aikana.  Pandemian jatkuessa myös Vepan ja Kalkkersin kävijämääriä on jouduttu rajoittamaan, mutta siitä huolimatta Vepassa käy 50-80 ihmistä päivässä. Kalkkersiin pääsee puolestaan 15 henkeä kerralla. Yökeskus ei tarjoa varsinaista nukkumispaikkaa, mutta kävijät voivat levähtää lepotuoleissa. Molempiin paikkoihin pääsee päihtyneenäkin sisään eikä tulijan tarvitse olla Helsingissä kirjoilla.

Uusien tilojen löytyminen huolestuttaa Vva ry:n työntekijöitä. Muistissa on, kuinka haasteellista oli löytää näitä nykyisiä tiloja. Jotkut vuokranantajat ja naapurusto saattavat pelätä tai suhtautua muuten negatiivisesti asunnottomuutta kokeviin ihmisiin ja asunnottomuuteen liittyviin lieveilmiöihin. Negatiivinen suhtautuminen kumpuaa usein pelosta tuntematonta kohtaan.

– Olihan tämä melkoinen järkytys. Mietimme, että jos uusia tiloja ei löydy, pystytämme huhtikuun alussa puolijoukkueteltan Dallapépuistoon. Emme voi jättää asunnottomia kävijöitämme ilman palveluitamme. Ja kun koronatilanteestakaan ei voi tietää tässä vaiheessa, paheneeko se vielä kevättä kohti, Tiivola huokaisee.

Vva ry on muista asunnottomuustoimijoista sinänsä poikkeus, sillä se on puhtaasti asunnottomuutta kokevien edunvalvontajärjestö, jonka toimintaan ei liity voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Kansalaisjärjestöllä ei ole myöskään taustallaan säätiöitä ja omaa asunto- ja kiinteistötoimintaa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
Puh. 050 407 9702 sanna.tiivola(at)vvary.fi

Tiedottaja Erja Morottaja
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomien edunvalvojana ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa. http://vvary.fi/