Asumisneuvonta on asumisen turvaamiseen tähtäävää monialaista verkostotyötä, joka on kehittynyt ja vakiinnuttanut paikkaansa osana palvelujärjestelmää 2000-luvun aikana. Kokonaiskuva asumisneuvonnan laajuudesta ja toteutuksesta valtakunnallisesti on puuttunut. ARA:n selvitys lähti tavoittelemaan kuvaa siitä, mitä asumisneuvonta on Suomessa vuonna 2018.

Selvitys osoittaa, että asumisneuvontaa toteutetaan Suomessa varsin laajasti. Toiminnan vahvuus on asunto- ja sosiaalisektorin välinen yhteistyö ja verkostomainen työskentelytapa, jossa asumisneuvonta toimii siltana eri palvelujen välillä. Selvitys vahvistaa näkemyksiä asumisneuvonnan taloudellisista ja inhimillisistä hyödyistä eri osapuolille sekä tuo merkittävänä vaikutuksena esiin myös palvelujärjestelmän yhteistyökäytäntöjen kehittymisen.