Asukki-lehden erikoisnumeron 3-4/2020 voit lukea tästä linkistä.
Varainhankintaan keskityvässä erikoisnumerossa kerrotaan Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnasta asunnottomuutta kokevien kävijöiden, asumispalveluyksiköissä asuvien asukkaiden, vapaaehtoisten, vertaisohjaajien ja järjestön muiden työntekijöiden näkökulmasta sekä kuullaan muutamien lahjoittajien ja yhteistyökumppaneiden mietteitä.

Asukki on asunnottomien äänenkannattaja, mielipide- ja kulttuurilehti, jota tekevät asunnottomat, asunnottomuutta kokeneet, asunnottomuuden parissa työskentelevät sekä aiheesta kiinnostuneet.