Raportointi

Vva ry raportoi toiminnastaan laatimalla katsauksen neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus lähetetään eri viranomais- ja yhteistyötahoille sekä STEA:lle.

Vanhemmat osavuosikatsaukset ovat saatavilla erikseen pyydettäessä yhdistyksen toimistolta.

Vuonna 2016 yhdistyksen hallitus päätti ettei vanhempia osavuosikatsauksia julkaista järjestön nettisivuilla ihmisten tunnistamista mahdollistavien tietojen vuoksi, ja vuoden 2015 ja 2016 vuoden katsaukset on anonymisoitu mahdollisimman tarkasti. 2017 vuonna osavuosikatsaus uudistettiin ja sen nimi muutettiin Kvartaalikatsaukseksi.