Kansalaisjärjestö / vaikuttamistyö

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksensa on parantaa asunnottomien asiaa vaikuttamalla asuntopoliittiseen keskusteluun ja varmistaa, että kansalaisten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Teemme yhteistyötä virkamiesten ja poliitikkojen kanssa. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia kuten seminaareja, keskusteluja, kansalaistapahtumia ja mielenilmauksia.

Kokoamme yhteen asunnottomuudesta kiinnostuneita ihmisiä ja pyrimme luomaan osallistumismahdollisuuksia erilaisille toimijoille.

Puolustamme oikeutta hyvään asumiseen ja omaan kotiin.

Olemme aattellisesti sitoutumaton ja poliittisesti riippumaton yhdistys. Yhdistyksen toiminnasta vastaa jäsenkokouksen vuosittain valitsema hallitus. Hallitukseen pyritään valitsemaan myös asunnottomuutta kokeneita henkilöitä.

Matalan kynnyksen työ

Matalan kynnyksen työ tarkoittaa ruohonjuuritason toimintaa asunnottomien henkilöiden parissa. Toimintaamme kuuluu Vertais- ja vapaaehtoistyön keskus Vepa, yökeskus Kalkkers öiseen aikaan ulkona oleileville ja niin ikään öisin työskentelevä etsivän työn yksikkö Yökiitäjä, asumisneuvontapalvelua sekä liikkuva tuki, jonka avulla apua voidaan viedä sinne, missä sitä tarvitaan.

Tutustu toimintaan tarkemmin matalan kynnyksen työn sivuilla.

 

Huom. Vva ry ei omista eikä vuokraa asuntoja. Yhdistys tuottaa erillään järjestötoiminnasta asumispalveluja Sällikodin ja Junailijankujan asumisyksiköissä.

Matalan kynnyksen ja asumispalvelujen esimien Jussi Lehtonen

 

Puh. 050 3730920

 

Järjestösihteeri Vlada Petrovskaja

 

Huomenta Suomi_MTV3

Toiminnanjohtaja Sanna Tiivola  puh. 050 4079702