Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.

Vva ry:n perimmäisenä ajatuksena on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on toimia siten, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

  • Perehdymme yksilöllisesti kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä toteutamme tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.
  • Perehdymme lainsäädäntöön sekä ajankohtaiseen asuntopolitiikkaan.
  • Järjestämme erilaisia tapahtumia asunnottomien asian esilletuomiseksi sekä osallistumme asunnottomuutta käsitteleviin tilaisuuksiin.
  • Keräämme tietoa asunnottomien todellisesta tilanteesta tilastojen, raporttien, haastattelujen ja tutkimusten avulla sekä välitämme tämän tiedon yhteistyötahoille, medialle ja päättäjille.
  • Osallistumme asunnottomuusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön FEANTSAn toimintaan ja eurooppalaisen asunnomuutta kokeneiden HoPe-verkoston toimintaan (Homeless People)

Vva ry:n syyskokous hyväksyi 29.9. toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Lue tästä: TOIMINTASUUNNITELMA_2016