Yökeskus Kalkkers

Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta 1998 lähtien yöaikaan avoinna olevana matalan kynnyksen kriisipisteenä kadulla asuville asunnottomille.

Kalkkers tarjoaa turvallisen ja lämpimän paikan yhdeksi yöksi kerrallaan kaikille yöaikaan liikkeellä oleville tuen tarvitsijoille. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asunnoton tai tuen tarvitsija voidaan ohjata oikeiden palveluiden piiriin. Kävijällä on mahdollisuus halutessaan keskustella tilanteestaan ohjaajan kanssa. Jokaiseen kävijään otetaan kontakti hänen tullessaan sisään, kuulostellaan mitä kävijä haluaa tarjota itsestään. Elämäntilannetta selvitetään kävijän omaan tahtiin. Jos kävijällä on yhteistyöhalua, kysytään tarkentavia kysymyksiä, muutoin hänen annetaan olla rauhassa. Ohjaaminen ja toiminta yleensäkin on tapauskohtaista ja kävijälähtöistä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan syötävää (lahjoitusruokaa). Myös pieni ensiapu annetaan tarvittaessa.

Kalkkers on avoinna syksystä kevääseen klo 22-06. 

Asumisneuvonta

Asumisneuvonta on tarkoitettu sekä asunnottomille sekä asunnottomuusuhan alla oleville kansalaisille. Asumisohjaus toimii ilman erillistä ajanvarausta, mutta jatkotapaamiset sovitaan ohjaajan kanssa ja yhdessä hänen kauttaan muiden asunnottomuustoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää luottamuksellinen vuoropuhelu ja avoin kontakti kävijään. Kokonaistilanne selvitetään mahdollisimman tarkoin, jotta asunto ja mahdollinen asumiseen tarvittava tuki järjestyvät mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Samoin häätöjä pyritään ehkäisemään ennalta.

Kävijän kanssa tehdään yhteistyössä ns. puoltolausunto asuntohakemusten sekä viranomaisten kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen tueksi. Puolto lähetetään liitteeksi sosiaalitoimeen, vuokranantajille, tukiasumisyksiköille ym.

Keskeistä työssä oli tavoittaa Vepaan ja toimistolle tulevat vailla vakituista asuntoa olevat ja ohjata ja tukea heitä muun muassa palveluiden piiriin ja asumiseen liittyvissä asioissa. Ohjaaja auttoi oikeusturvaan ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Auttamisen keinoja olivat keskusteleminen, kuunteleminen, ohjaaminen ja neuvominen sekä tukeminen. Päivittäin asumisohjaaja myös neuvoi ja tuki puhelimitse. Sosiaalinen tuki on ollut konkreettista tuen antamista esim. kriisitilanteissa sekä perehtymistä ja syventymistä yksilöllisesti jokaisen kävijän tilanteeseen.

Työhön liittyy kuunteleminen ja auttaminen asunnonhakuprosessin eri vaiheissa. Asunto pyritään löytämään kohtuuajassa hyödyntäen viranomaisverkostoja sekä kolmannen sektorin yhteistyötä. Asunnonhakuprosessin yhteydessä syntyneitä esteitä sekä jo aiemmin syntyneitä esteitä ja epäkohtia selvitellään verkostoissa yhdessä asunnontarvitsijan kanssa.

Tuki merkitsee myös sitä, ettei asunnottomia kävijöitä jätetä yksin ongelmiensa kanssa. Keskeistä on löytää kävijää tukevat tahot ja omat sidosryhmät (sosiaalityöntekijät, tukiasuntojen asumisohjaajat, asumisohjaajat, asuntosihteerit, kunnan mielenterveystyöntekijät, lääkärit jne.). Asunnon hakijalle korostetaan, että hän on tervetullut asumisohjaajan juttusille aina, kun ohjaaja on paikalla ja vapaa muista työtehtävistä. Ohjaaja sitoutuu auttamaan kävijää myös pidemmällä aikavälillä ja puhelimitse, mikäli kävijä sitä toivoo.

Etsivän työn yksikkö Yökiitäjä

Etsivän työn yksikön Yökiitäjän tehtävänä on tavoittaa ulkona oleilevia asunnottomia henkilöitä, joilla ei ole yhteyttä minkäänlaisiin palveluihin. Kahden sairaanhoitajan tiimi liikkuu yöaikaan pääkaupunkiseudulla tila-autolla. Yökiitäjän kävijä saa inhimillisen kontaktin toiseen ihmiseen ja välitöntä apua terveydentilaansa. Työtiimi arvioi kävijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan sekä selvittää, tunteeko kävijä majoituspalvelut. Ohjaus, neuvonta ja kuljetus tarjotaan kävijälle harkinnanvaraisesti. Ruoka-apua tarjotaan aina saatavuuden mukaan ja lisävaatetuksen tarpeellisuus arvioidaan.

Yökiitäjän kautta saavutetaan mahdollisimman nopea pääsy kunnallisten palveluiden piiriin. Luontevan kontaktin saavuttaminen edesauttaa asunnottoman oman aktiviteetin lisääntymistä ja pysäyttää syrjäytymistä. Samalla luottamuksen luominen kuitenkin vaatii aikaa.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Yökiitäjä-auto liikkuu öiseen aikaan pääkaupunkiseudulla klo 19 - 06.30.

AIKATAULUT JA REITIT

Yökiitäjä liikkeellä seuraavina öinä:

6.3-12.3

19-21.3

3.4-9.4.2018

 

Yökiitäjä aloittaa työt klo 18-20 riippuen työvuoroista. Aloitamme tuttuun tapaan Eläintarhan nesteen huolto-asemalta, josta siirrymme yökahvila Kalkkerssin tiloihin varmistamaan onko siirtokuljetuksia hätämajoituspisteisiin. Matka jatkuu kohti rautatie-asemaa ja sen ympäristöä, kierrämme myös Forum ja Kamppi -ostoskeskusten alueet niin sisältä kuin ulkoa. Myös yleiset käymälät sekä muut mahdolliset lämpimän suojan tarjoamat paikat kartoitetaan yön kuluessa. Liikumme myös Itä-Helsingin alueella sekä Malmin aseman ympäristössä. Espoossa sekä Vantaalla käymme satunnaisesti myös katsastamassa suurimpien ostoskeskusten alueet. Otamme vastaan mielellämme tietoja jos asunnottomana olevia henkilöitä on kansalaisilla tiedossa mm. asuintalojen raput yms. 

Voit ilmoittaa havaintosi vailla suojaa olevista asunnottomista Yökiitäjälle puhelimitse työvuorojen aikana numeroon 050 528 2013.

 

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Oletko huomannut ihmisen pulassa? Otamme mielellämme vastaan tietoa paikoista, joissa asunnottomia ihmisiä on liikkunut. Voit soittaa meille numeroon 050 5282013 (myös vastaajaan) tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: yokiitaja(at)vvary.fi

Kiitos välittämisestä!

 

Terveisin
Vesku ja Tumppi

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa

Vva ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa perustettiin syksyllä 2008. Vepan toimintaa olivat käynnistämässä Vailla vakinaista asuntoa ry:n työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Ennen Vepaa Vva ry:llä oli vastaavaa toimintaa varten vuonna 1995 perustettu Kohtaamispaikka. Tuolloin toiminnassa painottuivat työntekijälähtöinen ohjaus ja ammatillinen tuki.

Vepan kantavana voimana on vertaistuen pohjalta tapahtuva kanssakäyminen. Vepa on asunnottomien ja asumisyksiköissä asuvien olohuone ja oma paikka, jossa kävijät saavat vertaistukea ja voivat hoitaa asioitaan tarvittaessa työntekijän opastuksella. Vepan kautta on mahdollista saada välitöntä apua ja neuvontaa mm. asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja virka-asioiden hoitamisessa. Ohjaajat ovat tavattavissa ilman pakollista ajanvarausta. Ajan voi myös varata, samoin ensimmäisen tapaamisen jälkeen voidaan sopia jatkosta.

Vepassa toimii vapaaehtoistoimijoita sekä vertaisohjaajia. Vepa toimii matalan kynnyksen periaatteella, joten jokainen kävijä on tervetullut taustoistaan tai kunnostaan riippumatta. Vapaaehtoisena toimiminen vaatii kuitenkin päihteettömyyttä.

Vepassa kävijöillä on mahdollisuus juoda kuppi kahvia, lukea päivän lehti, katsoa televisiota, käyttää tietokonetta tai soittaa maksutta virkapuheluita. Päivittäin tarjotaan lounas lahjoituksena saaduista elintarvikkeista. Lounaan valmistuksesta vastaa hygieniakoulutuksen saanut vertaisohjaajaa.

Aukiolot:

 

Maanantai - Perjantai kello 8-13.00 

 

SAUNOMISMAHDOLLISUUS

Kesäkuun ajan Vepa tarjoaa saunomismahdollisuuden taloyhtiömme saunassa 7.6 alkaen.

Sauna järjestetään keskiviikkoisin

Miesten vuoro kello 9-11

Naisten vuoro kello 11-13

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus

Liikkuva tuki ja palveluohjaus ovat työmuotopari, jossa lähtökohtana on kävijän elämänkokonaisuus. Työ perustuu kävijän yksilölliseen kohtaamiseen. Kävijän kanssa selvitetään akuutin asioimistuen tarve tai muun tuen tarve, ja tästä edetään sovitun aikataulun mukaisesti. Työ on pääasiassa rekisteröimätöntä sosiaalityötä, jossa ei ensisijaisesti kirjata henkilötietoja tai muita perussosiaalityössä olennaisia asioita.

Liikkeelle lähdetään henkilön kokonaistilanteesta ja hänen arvoistaan. Työssä pyritään kontaktien toistuvuuteen ja kohtaamiskertojen kautta luottamuksellisen suhteen muodostumiseen kohdattavaan. Kohtaamisissa tyypillistä on useista eri elämänalueista muodostuva asiainhoidollinen kokonaisuus. Toisiinsa nivoutuvat mm. asuminen, sosiaalinen tuki, terveydenhoito- ja päihdehoitoasiat, asiainhoito eri virastoissa, rikosseuraamusasiat sekä yhteistyö viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Tavoitteena on käynnistää ratkaisukeskeinen prosessi kohdattavan kanssa ja ohjata kävijä sellaiseen verkostoon, jonka erityisosaamisen alue tukee häntä eteenpäin. Prosessit käynnistyvät turvallisella maaperällä ja turvallisessa ilmapiirissä.

KUKA OLEN
MITÄ TARVITSEN
OLENKO OIKEUTETTU TARVITSEMAAN
OLENKO ARVOKAS TÄLLAISENANI
SAANKO SURRA
SAANKO IKÄVÖIDÄ
VOIKO JOKU RAKASTAA MINUA
SAANKO MINÄ RAKASTAA
VOINKO SAADA ANTEEKSI

VOIKO JOKU TUNNUSTAA ETTÄ TEKI MINULLE VÄÄRYYTTÄ