FEANTSA

FEANTSA on eurooppalaisten asunnottomuus- organisaatioiden kattojärjestö. Asunnottomuus pyritään lopettamaan ja siihen puututaan eri tavoin EU:n sopimusten pohjalta.
FEANTSA on tähdentänyt asumista keskeisenä sosiaalisena perusoikeutena ja keinona torjua syrjäytymistä. Jo joulukuussa 2000 Nizzassa hyväksytty EU:n perusoikeuskirja tukee sekä oikeutta asuntoon että toimia syrjäytymisen vähentämiseksi.

Vuodenvaihteessa 1998 FEANTSAn hallitus vieraili Suomessa ja tutustui Vva ry:n toimintaan. Vva:sta tuli Feantsan täysjäsen.

FEANTSAn verkkosivut toimitetaan englanniksi. Sivuilla on mm. päivitettyä asunnottomuustietoa Euroopan parlamentista ja MEPeistä eli parlamentin jäsenistä (Members of the European Parliament).
Sivuilta löytyvät EU-parlamentin asunnottomuutta koskevat aloitteet ja keskustelut, parlamentin ratkaisut
ja asunnottomuudesta tehdyt selvitykset.

www.feantsa.org >

HoPe

Eurooppalaisten asunnottomien HoPe on järjestöksi rekisteröity verkosto, johon voivat liittyä vain asunnottomuutta kokeneet. Feantsa tarjoaa HoPelle kokoontumistilat konferenssiensa yhteydessä. HoPe  Vva ry:n asunnottomuuden kokenut asiantuntija on hallituksen jäsen.

HoPe, suomeksi toivo, on lyhenne sanoista HOmeless PEople, kodittomat ihmiset.
HoPe perustettiin virallisesti lokakuussa 2011 Luxemburgissa ja rekisteröitiin järjestönä syyskuussa 2014. Se on eurooppalaisten asunnottomien oma järjestö, niiden ääni, joilla ei muutoin ole ketään puolestapuhujaa.
"On ratkaisevan tärkeää, että kodittomat ottavat aktiivisesti osaa poliittiseen keskusteluun ja että heidän toiveensa ja vaatimuksensa otetaan huomioon asunnottomuutta poistettaessa", totesi tanskalainen perustajajäsen Per Ernstsen.
Alkujaan HoPe oli asunnottomien verkosto, joka syntyi lokakuussa 2009 Kööpenhaminassa. Kaikkiaan 44 asunnotonta osallistui tapaamiseen ja päätti, että tarvitaan yhteinen keskustelufoorumi edistämään asunnottomien tietoisuutta omasta tilanteestaan.
HoPen tavoitteena on järjestää vähintään kerran vuodessa kokoontuminen, jossa keskustellaan asunnottomuudesta ja sen ratkaisuista.
HoPen hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin Kööpenhaminassa. Kokouksessa päätettiin laatia asunnottomuuden kriminalisoinnista Unkarissa lausunto Unkarin hallitukselle. Lausunnossa korostettiin, että on vastustettava asunnottomuutta, ei asunnottomia. HoPe tuomitsee kodittomien ja asunnottomuuden kriminalisoimisen.