Vva ry toimii lukuisissa verkostoissa ja työryhmissä. Ilman yhteistyötä oma työmme olisi vaillinaista.

KUJATO
Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijajärjestöjen Kujato-verkostossa ammattilaiset ja vertaiset tekevät yhdessä vaikuttamistyötä, järjestävät talkoita ja tapahtumia, kouluttautuvat ja virkistyvät.
Kujaton tavoitteena on mm. verkostoyhteistyön kautta tarjota vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuus päästä eri toimijoiden erityisosaamisen piiriin. Haluamme kohdata ihmisen niin, että hänen ainutlaatuinen arvokkuutensa jäisi ehjäksi, vaikka monia asioita onkin voinut särkyä – osa niistä ehkä pysyvästi.
www.kujato.fi >

 

Yhdistyksen pääyhteistyökumppanit vuonna 2017 ovat:

STEA

Helsingin kaupunki

Kujato-verkosto

Y-säätiö

FEANTSA

Helsingin diakonissalaitos

Sininauhasäätiö

Espoon kaupunki

A-klinikkasäätiö

Diakonissalaitos

Ja moni muu yhteisö ja organisaatio pääkaupunkiseudulla ja ympäri Suomea.