Halutessasi tukea Vailla vakinaista asuntoa ry:n toimintaa voit:

1. Lahjoittaa haluamasi rahasumman järjestön lahjoitustilille.

2. Lähettää viesti ASUNTO numeroon 16499. Viestin hinta on 10 e.

3. Lahjoittaa rahaa www.vihdoinkotiin.fi kampanjasivuston kautta. 

 

Vva ry:n lahjoitustili
FI95 8000 1770 5353 01, DABAFIHH
Keräysluvan nro RA/ 2017/ 814

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupamme on voimassa 28.8.2017 - 31.3.2019 ajalla koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n keräyksen vetoamistavat ovat kirjeet, ulkomainonta, internet ja sosiaalinen media, maksulliset palvelunumerot (tekstiviestikeräys) sekä painotuotteet. 

Kerätyt varat käytetään matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, joita ovat liikkuvan tuen ja palveluohjauksen kulut, Vartiosaaren ja Soldiksen toiminta (matalan kynnyksen päihteettömät virkistyspaikat), Yökeskus Kalkkers, Vepa sekä asumisyksiköiden asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Ylimääräiset toiminnan kulut aiheutuvat esimerkiksi matkakorteista, muista matkustuskustannuksista, vaatteista, kodintarvikkeista ja puhelinliittymistä riippuen kunkin kävijän henkilökohtaisesta tarpeesta. Ylimääräisillä kuluilla taataan kävijöiden osallistumismahdollisuuksia sekä helpotetaan heidän arkeen kuuluvia käytännön asioita.

Kerätyt varat käytetään vuoteen 2022 mennessä.

 

 - - -

Aiemmat rahankeräysluvat:

POL-2014-17525, Lupa voimassa 3.6.2015 - 31.3.2017 aikana koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottaen. Varat käytetään järjestön matalan kynnyksen toiminnan ylimääräisiin kuluihin, joihin ei muuta rahoitusta ole vuoteen 2020 loppuun mennessä. Keräyksen vetoamistapoina olivat: internet-ilmoitukset, tekstiviestilahjoituksen järjestäminen, autojen kyljissä tarrat sekä muut painotuotteet. 

2020/2012/4582, lupa voimassa 1.4.2013-31.3.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytettiin vapaaehtoistyön kehittämiseen, Yökeskus Kalkkersin säännöllisen aukiolon mahdollistamiseen sekä matalan kynnyksen toiminnan toimintaedellytysten parantamiseen.

2020/2011/73, lupa voimassa 9.8.2011-8.8.2012 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytettiin tapahtumien järjestämiseen, joiden tarkoitus on ollut tuoda esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja ongelmia, sekä asunnottomien yökahvilan, vertaistoimintakeskuksen ja Vartiosaaren virkistyspaikan ylläpitämiseen. Keräyksen nettotuotto 20.792,06 €.